Podstawy drukarki Podręcznik Hitachi Cp X256

Drukarka Hitachi CP-X256 to wytrzymała i wydajna drukarka projekcyjna, która zapewnia wyraźne i wyraźne wyświetlanie. Posiada wysokiej jakości soczewki, które oferują szczegółowy obraz, a także jasny i wyraźny obraz, nawet w najjaśniejszych warunkach oświetleniowych. Drukarka oferuje szeroki zakres funkcji i narzędzi, takich jak automatyczny zoom i obrót, możliwość dostosowania obrazu na ekranie, tryb wielokrotnego wyświetlania i wiele innych. Hitachi CP-X256 ma zintegrowane gniazda USB i Ethernet, co umożliwia przesyłanie danych z komputera do drukarki. Dodatkowe funkcje obejmują ekran dotykowy LCD, który ułatwia przeglądanie i drukowanie obrazów. Drukarka jest łatwa w instalacji, obsłudze i konserwacji, co sprawia, że jest to doskonały wybór dla wszystkich, którzy szukają wygodnego i wydajnego narzędzia do drukowania.

Ostatnia aktualizacja: Podstawy drukarki Podręcznik Hitachi Cp X256

IBM Documentation

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Deskjet 2510, 2511, 2512, 2514, Deskjet Ink Advantage 2515, 2516, 2520hc All-in-One oraz HP DeskJet Ultra Ink Advantage 2529.

Poniższe sekcje zawierają opisy najczęstszych kombinacji migających kontrolek oraz rozwiązania problemów sygnalizowanych przez każdą z tych kombinacji. Odszukaj wzór migania kontrolek, który występuje w Twoim urządzeniu, a następnie wykonaj opisane czynności, aby rozwiązać problem.

Uwaga:

Migająca litera J może wyglądać jak odwrócona litera L.

  Rys. : Panel sterowania

 1. Przycisk zasilania

 2. Przycisk Skanuj

  Przycisk Anuluj

  Przycisk Dopasuj do strony

  Kontrolka Dopasuj do strony

  Przycisk Czarna kopia

  Przycisk Kolorowa kopia

  Kontrolka Uwaga

  Ikony poziomu tuszu

  Wskaźnik błędu atramentu

Problem: Żadna z kontrolek nie świeci

Ten stan urządzenia sygnalizowany jest następującą kombinacją migających kontrolek na panelu sterowania:

  Kontrolka zasilania: Wyłączona

  Kontrolka Uwaga: Wyłączona

  Ikona poziomu atramentu kolorowego: Wyłączona

  Ikona poziomu atramentu czarnego: Wyłączona

  Wskaźnik błędu atramentu: Wyłączona

  Wskaźnik błędu nośnika: Wyłączona

  Licznik wyświetlania segmentów: Wyłączona

Rys. : Panel sterowania ze wskazanymi kontrolkami

Przyczyna

Drukarka nie uruchamia się.

Rozwiązania

Film przedstawiający urządzenie All-in-One, które nie włącza się ani nie odpowiada

Film ten przedstawia czynności, które należy wykonać, jeżeli po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie nie włącza się ani nie odpowiada.

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy urządzenie All-in-One jest podłączone do zasilania

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda z tyłu drukarki i do gniazdka sieci elektrycznej.

Sprawdź tylną część drukarki, aby upewnić się, że przewód zasilający jest należycie włożony do odpowiedniego gniazda.

Sprawdź zasilacz, aby upewnić się, że przewód zasilający jest należycie do niego podłączony.

Sprawdź gniazdko elektryczne, aby upewnić się, że przewód zasilający jest należycie do niego podłączony.

Rys. : Sprawdź połączenia elektryczne

Tył drukarki

Zasilacz

Gniazdko sieci elektrycznej

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.

Jeśli drukarka włącza się, nie ma konieczności wykonywania kolejnych czynności.

Jeśli drukarka nie włącza się, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest sprawne

Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

Podłącz inne urządzenie elektryczne do tego samego gniazdka, aby się upewnić, że jest ono sprawne.

Jeśli gniazdko elektryczne nie działa, podłącz drukarkę do innego, sprawnego gniazdka elektrycznego.

Jeśli gniazdko elektryczne jest sprawne, lecz drukarka nadal się nie włącza, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że zasilacz jest zgodny z używanym urządzeniem HP All-in-One

Pojęcie zasilacz odnosi się do modułu zasilania oraz przewodu zasilającego.

Aby zapewnić zgodność używanej drukarki i zasilacza, firma HP zaleca korzystanie z oryginalnego zasilacza dostarczonego z drukarką.

Przykład modułu zasilania

Przykład przewodu zasilającego

Przewód zasilający może być podłączony do zasilacza na stałe lub być od niego odłączany.

Elementy przedstawione na zdjęciach w powyższych przykładach mogą odbiegać od tych w Twojej drukarce.

Upewnij się, że parametry napięcia i prądu na zasilaczu odpowiadają specyfikacjom tych parametrów na drukarce HP.

Parametry napięcia i prądu na zasilaczu

Parametry napięciowe i prądowe na drukarce HP

W tym przykładzie parametry napięciowe (+32 V) oraz prądowe (2000 mA) zasilacza są zgodne z parametrami oznaczonymi na drukarce HP.

Jeśli parametry napięciowe i prądowe drukarki i zasilacza są zgodne, należy się upewnić, że wtyk przewodu zasilającego ma taki sam kształt i kolor, jak gniazdo drukarki HP.

Ostrzeżenie:

Nie wkładaj na siłę niezgodnego przewodu zasilającego do drukarki HP (jego wtyczka będzie miała inny kształt i rozmiar niż gniazdo w drukarce HP).

Jeśli przewód zasilający nie jest zgodny z drukarką, należy użyć zgodnego przewodu. Aby kupić zgodny przewód zasilający, kliknij następujące łącze Jak kupić produkt HP.

Jeśli przewód zasilający jest zgodny z drukarką, ale nadal się ona nie włącza, przejdź do następnego punktu.

Rozwiązanie 4: Zresetuj moduł zasilania i sprawdź zasilanie

Moduł zasilania jest wyposażony w element zabezpieczający, który chroni drukarkę przed skokami napięcia. Jeśli niedawno wystąpił skok napięcia, wykonaj następujące czynności, aby zresetować moduł zasilania.

Krok 1: Zresetuj moduł zasilania

W celu zresetowania modułu zasilania wykonaj poniższe czynności.

Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.

Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód zasilający od zasilacza.

Odczekaj 15 sekund.

Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.

Podłącz przewód zasilający z powrotem do zasilacza.

Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. Nie używaj rozgałęziacza elektrycznego, ani listwy przeciwprzepięciowej dopóki problem nie zostanie rozwiązany. : Z powrotem podłącz przewód zasilający

Sprawdź, czy moduł zasilania ma kontrolkę LED.

Jeśli moduł zasilania nie ma kontrolki LED, przejdź do następnego kroku.

Jeśli moduł zasilania ma kontrolkę LED, sprawdź, czy jest ona zapalona.

Jeśli kontrolka LED nie świeci się, skontaktuj się z firmą HP, aby wymienić moduł zasilania. Aby kupić zgodny moduł zasilania, kliknij łącze

Jeżeli kontrolka LED świeci się, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Sprawdź zasilanie urządzenia All-in-One

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić zasilanie drukarki.

Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zasilania, aby uruchomić cykl zasilania. Nie przytrzymuj wciśniętego przycisku.

W przypadku wciśnięcia i przytrzymania przycisku zasilania przez zbyt długo drukarka może się włączyć, a następnie natychmiast wyłączyć bez ponownego uruchamiania. Jeżeli tak się stanie, ponownie naciśnij i szybko zwolnij przycisk zasilania.

Sprawdź, czy drukarka została włączona.

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.

Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: sprawdź zasilanie przy użyciu zgodnego przewodu zasilającego pochodzącego z innej drukarki

Jeśli masz inny dostępny przewód zasilający zgodny z drukarką, podłącz go i wykonaj następujące czynności, aby zresetować moduł zasilania i sprawdzić zasilanie.

Jeśli drukarka włącza się po zastosowaniu innego przewodu zasilającego, przyczyną problemu jest oryginalny przewód zasilający. Skontaktuj się z firmą HP, aby wymienić przewód zasilający. Aby kupić zgodny przewód zasilający, kliknij łącze

Jeśli drukarka nie włącza się z innym przewodem zasilającym, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 6: Oddaj urządzenie wielofunkcyjne do naprawy

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, przejdź do sekcji Oddanie drukarki do serwisu na końcu tego dokumentu.

Problem: Kontrolka zasilania zapala się

W tym stanie błędu kontrolka zasilania powoli zapala się i gaśnie.

Kontrolka zasilania: Zapala się

Drukarka znajduje się w trybie uśpienia. Po pierwszej konfiguracji drukarka przechodzi w tryb uśpienia po pięciu minutach nieaktywności.

Rozwiązanie: Wyjście z trybu uśpienia

Naciśnij dowolny przycisk na drukarce lub uruchom zadanie drukowania z komputera, aby wyjść z trybu uśpienia. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="Issue_Power_Blinking_Attn_On">

Problem: Kontrolka zasilania miga szybko, a kontrolka Uwaga świeci się

Ten kod błędu sygnalizowany jest następującą kombinacją migających kontrolek na panelu sterowania:

Kontrolka zasilania: Miga szybko

Kontrolka Uwaga: Świeci

Zasobnik wyjściowy jest zamknięty podczas próby wydrukowania zadania.

Rozwiązanie: Otwórz zasobnik wyjściowy.

Otwórz zasobnik wyjściowy, aby kontynuować drukowanie zadania

Rys. : Otwórz odbiornik papieru. com/doc-images/642/c02048469. gif" alt="Ilustracja: Otwórz odbiornik papieru. "/>

Problem: Obie ikony poziomu atramentu, kontrolka Uwaga i kontrolka zasilania migają normalnie

Kontrolka zasilania: Miga normalnie

Kontrolka Uwaga: Miga normalnie

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Miga normalnie

Ikona poziomu atramentu czarnego: Miga normalnie

Licznik wyświetlania segmentów: Wyświetla liczbę pozostałych kopii

Pokrywa dostępu do wkładów atramentowych jest otwarta.

Rozwiązanie: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych

Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych

Problem: Kontrolka zasilania miga szybko przez 3 sekundy, a następnie powraca do normalnego stanu

Kontrolka zasilania: Miga szybko przez 3 sekundy, a następnie pozostaje włączona

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Wyświetla normalny poziom atramentu

Ikona poziomu atramentu czarnego: Wyświetla normalny poziom atramentu

Drukarka jest w trakcie wykonywania innego zadania.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Zaczekaj, aż drukarka zakończy wykonywanie zadania.

Poczekaj do zakończenia bieżącego zadania. Dopiero wtedy rozpocznij następne.

Rozwiązanie 2: Zresetuj urządzenie All-in-One

Wykonaj następujące czynności, aby zresetować drukarkę.

Krok 1: Zresetuj urządzenie All-in-One

Ponowne zresetowanie urządzenia All-in-One może rozwiązać ten problem.

Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.

Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.

Odczekaj przynajmniej 15 sekund.

Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.

Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki.

Włącz drukarkę.

Krok 2: Wydrukuj stronę testową

Wydrukowanie strony testowej umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo. Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować stronę testową.

Do podajnika włóż kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk kopiowania w czerni () oraz przycisk kopiowania w kolorze () do momentu, drukarka urządzenie zareaguje.

Zwolnij oba przyciski. Zostanie wydrukowana strona testowa. : Przykładowa strona testowa

Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.

Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Oddaj urządzenie wielofunkcyjne do naprawy

Problem: Kontrolka zasilania miga

Kontrolka zasilania: Miga

Drukarka jest zajęta przetwarzaniem drukowania, skanowania, kopiowania lub konserwacji.

Rozwiązania

Zresetowanie drukarki może spowodować ponowną kalibrację drukarki do prawidłowej funkcjonalności. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="Issue_All_Lights_Blinking">

Problem: Wszystkie kontrolki migają szybko, a litera E miga normalnie na liczniku segmentów

W tym stanie błędu wszystkie kontrolki na panelu sterowania migają szybko, a na liczniku segmentów wyświetlana jest litera „E”:

Kontrolka Uwaga: Miga szybko

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Szybko miga i pusty wskaźnik

Ikona poziomu atramentu czarnego: Szybko miga i pusty wskaźnik

Wskaźnik błędu atramentu: Miga szybko

Wskaźnik błędu nośnika: Miga szybko

Licznik wyświetlania segmentów: Wyświetla E i miga normalnie

Wystąpił krytyczny błąd drukarki.

Rozwiązania

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem z krytycznym błędem.

Rozwiązanie 1: Zresetuj urządzenie All-in-One

Rozwiązanie 2: Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego

Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, aby upewnić się, że źródło zasilania działa prawidłowo.

Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.

Odłącz przewód zasilający od listwy zasilającej lub przeciwprzepięciowej.

Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazda sieci elektrycznej.

Włóż przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.

Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.

Ponownie spróbuj wykonać dane zadanie.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć innego gniazda elektrycznego. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="Issue_Ink_Cartridge_low">

Problem: Jedna lub obie ikony poziomu atramentu migają przez 20 sekund, a następnie pozostają włączone

W tym stanie błędu wyświetlane są następujące kontrolki na panelu sterowania.

Kontrolka zasilania: Świeci

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Normalnie miga przez 20 sekund, a następnie pozostaje włączony lub pokazuje aktualny poziom atramentu

Ikona poziomu atramentu czarnego: Normalnie miga przez 20 sekund, a następnie pozostaje włączony lub pokazuje aktualny poziom atramentu

Wskaźnik błędu atramentu: Wyłączona

Mało atramentu w jednym lub obu wkładach

Jeśli migają obie ikony poziomu atramentu, wystąpił błąd z obydwoma wkładami.

Jeśli miga lewa ikona poziomu atramentu, wystąpił problem z wkładem trójkolorowym.

Jeśli miga prawa ikona poziomu atramentu, wystąpił problem z wkładem czarnym.

Rozwiązania

Jeżeli w jednym z wkładów drukujących (lub w obu wkładach) jest mało atramentu, nie trzeba natychmiast wymieniać wkładu, o ile jakość druku jest satysfakcjonująca.

Rozwiązanie 1: Sprawdź poziomy atramentu

Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić poziom atramentu.

Poziomy atramentu we wkładzie są również wyświetlane na ekranie LCD panelu sterowania.

Uruchom oprogramowanie drukarki HP:

Windows 8

Na ekranie Start kliknij płytkę drukarki lub dotknij jej. Zostanie uruchomione oprogramowanie.

Oprogramowanie HP można uruchomić także poprzez kliknięcie lub dotknięcie ikony drukarki na pulpicie ().

Windows 7

Kliknij kolejno przycisk Start (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().

Windows Vista

Kliknij przycisk Start (), wybierz opcję Wszystkie programy, HP, kliknij folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP (

Windows XP

Kliknij kolejno przycisk Start (

OS X w wersji 10. 9, 10. 8 i 10. 7

Kliknij opcję Macintosh HD, Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie opcję Hewlett-Packard.

Możesz również otworzyć oprogramowanie drukarki HP ze swojego komputera, dwukrotnie klikając ikonę posiadanej drukarki HP (

Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.

W oprogramowaniu drukarki kliknij Szacowane poziomy tuszu, co spowoduje otwarcie okna Przybornika.

Zostanie otwarty Przybornik HP z grafikami przedstawiającymi szacunkowe poziomy atramentu w danej drukarce. : Grafika przedstawiająca szacunkowe poziomy atramentu

Jeżeli szacunkowy poziom atramentu jest niski, ale jesteś zadowolony z jakości druku, możesz zignorować sygnały kontrolek, dopóki jakość druku nie będzie zbyt niska.

Jeżeli szacunkowy poziom atramentu jest niski i nie jesteś zadowolony z jakości druku, wymień wkłady drukujące. Przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy

Aby wymienić wkład drukujący, wykonaj czynności opisane poniżej.

Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę Drukarka i przegląd wydajności strony, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.

Krok 1: Wymień wkład atramentowy

Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.

W razie potrzeby wybierz kraj/region. : Selektor kraju/regionu

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.

Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.

Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.

Włóż zwykły biały papier do podajnika papieru.

Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych

Urządzenie przedstawione na filmie może różnić się od posiadanego urządzenia wyglądem, ale sposób postępowania jest taki sam.

Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go do siebie i wyjmij z gniazda. : Wyjmij wkład atramentowy

Przestroga:

Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne. : Nie dotykaj styków ani dysz

Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za końcówkę, aby usunąć plastikową taśmę. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego

Chwyć wkład po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda. Upewnij się, że wkład jest zainstalowany we właściwym gnieździe. : Wsuń właściwy wkład do odpowiedniego gniazda

Wciśnij wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu. : Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu

W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Odczekaj 30 sekund, aż automatycznie zostanie wydrukowana strona wyrównania. : Strona wyrównania wydrukuje się automatycznie po 30 sekundach

Drukarka automatycznie wydrukuje stronę wyrównywania tylko po zainstalowaniu nowego wkładu atramentowego.

Krok 2: Wyrównaj wkłady atramentowe

Zeskanuj stronę wyrównania, skalibruj wkłady, aby uzyskać możliwie najlepszą jakość wydruku.

Unieś pokrywę skanera.

Umieść arkusz wyrównywania w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu. Stronę wyrównywania umieść przy wyżłobionym oznaczeniu, znajdującym się obok szyby skanera. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera

Zamknij pokrywę skanera.

Naciśnij przycisk Skanuj (), aby rozpocząć skanowanie. Drukarka automatycznie wyrówna wkłady atramentowe.

Krok 3: Wydrukuj stronę testową

Problem: Jedna lub obie ikony poziomu atramentu migają normalnie

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Normalnie miga i pusty wskaźnik

Ikona poziomu atramentu czarnego: Normalnie miga i pusty wskaźnik

Przyczyny

Jeden lub oba wkłady nie są zgodne z drukarką.

Jeden lub oba wkłady są uszkodzone.

Dysze jednego lub obu wkładów są nadal osłonięte taśmą zabezpieczającą.

Jeden lub oba wkłady zainstalowano nieprawidłowo, zainstalowano w niewłaściwym gnieździe lub są one uszkodzone.

Pojawił się problem z jednym lub dwoma wkładami drukującymi.

Rozwiązania

Użyj poniższego rozwiązania, aby wyeliminować problem z wkładami.

Rozwiązanie 1: Sprawdź zgodność wkładów drukujących i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że wkłady drukujące są zgodne z drukarką.

Jeżeli drukarka HP nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków. com/doc-images/159/c02132028. "/>

Sprawdź, czy wkłady drukujące znajdują się we właściwych gniazdach. Sprawdź ikony na górze poszczególnych wkładów. Upewnij się, że pasują do ikon gniazd, w których zostały zainstalowane.

Wkład trójkolorowy () należy umieścić w gnieździe z lewej strony.

Wkład czarny () należy umieścić w gnieździe z prawej strony.

Jeśli ikony nie są zgodne, wyjmij wkłady, a następnie włóż je do właściwych gniazd.

Jeżeli ikony pasują, przejdź do następujących kroków.

Sprawdź numer na etykiecie na górze każdego wkładu. : Numer na etykiecie wkładu

Numery wkładów

Zanotuj numery wkładów drukujących znajdujące się na ich etykietach, a następnie zamknij pokrywę wkładów.

Skorzystaj z listy numerów wkładów, dostępnej w oknie HP Sure Supply. Jeżeli na liście nie ma numerów Twoich wkładów dokonaj wymiany używając wkładu znajdującego się na liście.

Rozwiązanie 2: Wyjmij, sprawdź i oczyść wkład atramentowy, który jest źródłem problemu

Aby wyczyścić styki elektryczne, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.

Jeśli obie kontrolki wkładów migają, przeprowadź te czynności przy obu wkładach.

Przygotuj następujące materiały:

Jeżeli nie masz wody destylowanej, użyj wody butelkowanej lub filtrowanej.

Bawełniane waciki na patyczku lub dowolny inny miękki materiał niepozostawiający włókien, które mogłyby przyczepić się do wkładu (np. filtry do kawy). Karetka przesunie się na środek obszaru dostępu, chyba że na jej torze znajdować się będzie przeszkoda. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych

Rys. : Karetka wkładów drukujących w środkowej części drukarki

Naciśnij jeden z wkładów, aby poluzować jego mocowanie, a następnie wyjmij wkład z gniazda. gif" alt="Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy"/>

Jeżeli na wkładzie znajduje się taśma, usuń ją. Nie usuwaj jednak miedzianego paska styków elektrycznych. : Zerwij taśmę ochronną

Jeśli z wkładu usunięta została taśma zabezpieczająca, nie ma potrzeby czyszczenia jego styków. Przejdź do kolejnego kroku i ponownie zainstaluj wkład drukujący.

Umieść wkład drukujący na kartce papieru, tak aby płytka z otworami dyszy była skierowana w górę.

Zwilż wacik bawełniany wodą destylowaną, a następnie wyciśnij go, aby usunąć nadmiar wilgoci. Wacik powinien być jedynie lekko wilgotny.

Wyczyść styki wkładów drukujących.

Staraj się nie dotykać dysz. : Wyczyść styki wkładu atramentowego

Szybko oczyść styki, tak aby wkład nie pozostawał poza drukarką dłużej niż 30 minut. Jeśli wkład będzie pozostawał poza drukarką zbyt długo, atrament może zaschnąć i zatkać dysze.

Wyczyść styki w gnieździe wkładu, będącego przyczyną problemów.

Upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od drukarki. : Karetka

Rys. : Styki karetki drukującej w kolorze złotym

Pozostaw wkład i karetkę na 10 minut do wyschnięcia.

Wsuń wkład do odpowiedniego gniazda pionowo pod pewnym kątem, a następnie dociśnij i popchnij do przodu, aż wskoczy na miejsce. : Wsuń wkład do odpowiedniego gniazda

Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.

Rozwiązanie 3: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę

Wyłączenie drukarki, a następnie jej ponowne włączenie powoduje ponowną kalibrację wkładów.

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. Jeśli drukarka nie wyłącza się, przejdź do następnego rozwiązania.

Odczekaj 60 sekund.

Drukarka może przejść proces przygotowania do pracy, który może trwać kilka minut. Przed przejściem do kolejnych czynności poczekaj, aż proces przygotowywania do pracy zakończy się.

Rozwiązanie 4: Powtórz kroki dotyczące czyszczenia wkładu atramentowego.

Jeśli panel sterowania drukarki wciąż wyświetla komunikat o błędzie, powtórz kroki dotyczące czyszczenia wkładu drukującego, a następnie upewnij się, że wkład jest prawidłowo zainstalowany.

Rozwiązanie 5: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy

Krok 1: Wymień wkład drukujący

Wykonaj te kroki, aby wyjąć wkład, a następnie włóż nowy do karetki.

Krok 2: Wyrównaj wkład

Skanowanie strony wyrównania powoduje ponowną kalibrację wkładów, co pozwala na uzyskanie możliwie najlepszej jakości wydruku. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="AttnLight_LttrP_Issue">

Problem: Kontrolka Uwaga i wskaźnik Nośnik migają normalnie, a litera P miga normalnie w liczniku segmentów

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Wyświetla aktualny poziom atramentu

Ikona poziomu atramentu czarnego: Wyświetla aktualny poziom atramentu

Wskaźnik błędu nośnika: Miga normalnie

Licznik wyświetlania segmentów: Wyświetla literę P, która szybko miga

W podajniku wejściowym nie ma papieru.

Rozwiązanie: Załaduj papier.

W celu załadowania papieru i kontynuowania zadania wykonaj poniższe czynności.

Podnieś podajnik papieru. : Podnieś podajnik papieru

Opuść zasobnik wyjściowy. : Opuść zasobnik wyjściowy

Wyciągnij przedłużenie zasobnika. : Wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego

Przesuń prowadnicę szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz

Włóż biały papier w rozmiarze U. S. Letter lub A4 do podajnika tak, by jego przednia krawędź skierowana była do przodu, a strona przeznaczona do zadrukowania zwrócona była ku górze. Wsuń stos arkuszy papieru do urządzenia aż do oporu. : Załaduj papier

Dosuń prowadnicę szerokości papieru do wewnątrz, aż do krawędzi papieru. : Dosuń prowadnicę szerokości papieru

Problem: Obie ikony poziomu atramentu migają normalnie, kontrolka Uwaga miga szybko, a litera C miga szybko w liczniku segmentów

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Miga normalnie i pokazuje aktualny poziom atramentu

Ikona poziomu atramentu czarnego: Miga normalnie i pokazuje aktualny poziom atramentu

Licznik wyświetlania segmentów: Wyświetla literę C, która szybko miga

Karetka w drukarce została zablokowana.

Rozwiązania

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem błędem karetki.

Rozwiązanie 1: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę

Krok 1: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę

Aby wyłączyć i ponownie włączyć drukarkę w celu zresetowania mechanizmu drukowania, wykonaj następujące kroki. Jeśli drukarka nie chce się wyłączyć, przejdź do następnego rozwiązania tj. usunięcia zaciętego papieru.

Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności poczekaj, aż proces rozgrzewania zakończy się.

Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować stronę testową.

Rozwiązanie 2: Usuń zacięty papier

Zacięty papier może spowodować zablokowanie karetki. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier.

Krok 1: Usuń luźny papier lub obce przedmioty z podajników

Zanim usuniesz zacięty papier z drukarki, upewnij się, że w zasobnikach wejściowych i wyjściowych nie ma obcych materiałów.

Odłącz kabel USB z gniazda z tyłu drukarki.

W celu dotarcia do wnętrza drukarki HP należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.

Wyjmij z podajnika wszystkie luźne arkusze papieru.

Zajrzyj do wnętrza podajnika i wyjmij wszystkie obce przedmioty, takie jak spinacze lub inne elementy, które mogły wpaść do środka.

Konieczne może być użycie latarki, aby podświetlić ten obszar urządzenia. : Zajrzyj do wnętrza podajnika i wyjmij wszystkie obce przedmioty. com/doc-images/992/c02770445. gif" alt="Ilustracja: Zajrzyj do wnętrza podajnika"/>

Przesuń palcami mechanizm pobierania znajdujący się wewnątrz podajnika i wyjmij wszystkie obce przedmioty. : Przesuń mechanizm pobierania znajdujący się wewnątrz podajnika i wyjmij wszystkie obce przedmioty

Sprawdź, czy w podajniku nie znajdują się żadne obce przedmioty, które mogłyby powodować kolejne zacięcia papieru lub uszkodzenie drukarki HP.

Wyjmij wszystkie arkusze papieru lub obce przedmioty z odbiornika. : Usuń cały luźny papier z zasobnika wyjściowego. com/doc-images/87/c03269781. gif" alt="Ilustracja: Wyjmij luźne arkusze papieru"/>

Krok 2: Usuń zacięty papier z podstawy drukarki All-in-One

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy występuje zacięcie papieru oraz w razie potrzeby usunąć zacięty papier od spodu drukarki HP.

Jeżeli urządzenie nie jest wyłączone, wyłącz je, naciskając przycisk zasilania (

Odłącz przewód USB z gniazda z tyłu urządzenia, jeśli nie jest już odłączony.

Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu urządzenia, jeśli nie jest już odłączony.

Obróć drukarkę tak, aby uzyskać dostęp do jej spodniej strony (podstawy).

Przed obróceniem urządzenia zabezpiecz ręką pokrywę skanera.

Naciśnij zatrzaski po obu stronach pokrywy dostępu, aby je odblokować. Następnie otwórz pokrywę dostępu. : Naciśnij dźwignie i otwórz pokrywę dostępu

Delikatnie wyciągnij wszelki zacięty papier spomiędzy wałków wewnątrz drukarki. : Wyjmij zacięty papier

Jeżeli podczas wyciągania papier podrze się, sprawdź, czy wewnątrz produktu nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeżeli w drukarce pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.

Zamknij pokrywę dostępu. Delikatnie pchnij pokrywę do przodu, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu. : Zamknij pokrywę dostępu

Upewnij się, że zapadki są zablokowane, aby uniknąć zacięć papieru w przyszłości.

Krok 3: Usuń zacięty papier z wnętrza urządzenia All-in-One

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier z wnętrza urządzenia. com/doc-images/102/c016022020. gif" alt="Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych"/>

Delikatnie wyciągnij papier, który zablokował się w urządzeniu. gif" alt="Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych"/>

Krok 4: Usuń zacięty papier od przedniej strony drukarki All-in-One

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier z przodu.

Chwyć zacięty papier obiema rękami i powoli wyciągnij go od przedniej strony drukarki.

Jeśli podczas wyciągania papier podrze się, sprawdź, czy wewnątrz produktu nie znajdują się resztki podartego papieru.

Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia. gif"/>), aby włączyć urządzenie.

Krok 5: Wydrukuj stronę testową

Wydrukowanie raportu autotestu umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.

Drukowanie strony testowej

Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i strona testowa została wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponów próbę drukowania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać

Aby sprawdzić, czy karetka może się swobodnie poruszać, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Sprawdź, czy tor karetki nie jest blokowany

Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych i sprawdź, czy żadne materiały nie blokują karetki.

Karetka przesunie się na środek drukarki. gif" alt="Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych"/>

Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.

Kiedy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.

Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.

W celu ręcznego przesunięcia karetki i zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.

Sprawdź, czy nic nie blokuje toru ruchu się karetki i usuń znaleziony papier lub inne przedmioty.

Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz drukarki, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.

Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki, a następnie ręcznie przesuń karetkę.

Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.

Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.

Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.

Usuń wszelkie widoczne skrawki papieru oraz inne przedmioty.

Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki. gif" alt="Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych"/>

Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.

Drukowanie strony testowej

Rozwiązanie 4: Wyjmij i z powrotem włóż wkłady drukujące

Nieprawidłowo zainstalowane wkłady atramentowe mogą spowodować, że drukarka zasygnalizuje błąd zablokowania karetki. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć, a następnie ponownie zainstalować wkłady atramentowe.

Krok 1: Wyjmij wkłady drukujące

Wykonaj następujące kroki, aby wyjąć wkłady z drukarki. Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków. gif" alt="Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych"/>

Sprawdź, czy pod karetką i dookoła niej nie ma żadnych przeszkód. W razie konieczności usuń wszelkie przeszkody. Konieczne może być użycie latarki, aby dokładnie obejrzeć wnętrze drukarki.

Krok 2: Z powrotem zainstaluj wkłady drukujące

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować wkłady atramentowe. Powtórz te czynności dla każdego wkładu.

Chwyć wkład po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda. Upewnij się, że ikona na wkładzie odpowiada ikonie umieszczonej na gnieździe.

Wkład trójkolorowy należy umieścić w gnieździe z lewej strony

Wkład czarny należy umieścić w gnieździe z prawej strony

Rys. : Włóż wkład atramentowy

Wciśnij wkład drukujący w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu. gif" alt="Ilustracja: Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu"/>

Powtórz powyższe czynności, aby wyjąć i ponownie włożyć drugi wkład.

Krok 3: Wydrukuj stronę testową
Drukowanie strony testowej

Rozwiązanie 5: Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego

Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego, aby upewnić się, że źródło zasilania działa prawidłowo.

Krok 1: Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego

Wykonaj następujące kroki, aby odłączyć przewód zasilający od listwy zasilania lub przeciwprzepięciowej, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód zasilający od listwy zasilającej lub przeciwprzepięciowej, a następnie podłącz go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

Jeżeli drukarka drukuje po bezpośrednim podłączeniu do gniazda elektrycznego, może to oznaczać, że listwa zasilająca lub przeciwprzepięciowa nie dostarcza wystarczającego napięcia do urządzenia.

Drukowanie strony testowej

Rozwiązanie 6: Zresetuj drukarkę

Krok 1: Zresetuj drukarkę
Drukowanie strony testowej

Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana pomyślnie, ale problem z urządzeniem będzie występował nadal, problem nie wynika z usterki sprzętu.

Czy występuje inny problem?

Jeśli drukarka drukuje stronę testową, jednak wciąż występują problemy z drukarką, przejdź do strony pomocy technicznej swojej drukarki, a następnie poszukaj odpowiedniego dokumentu, który pomoże rozwiązać problem.

Jeżeli urządzenie nie drukuje strony testowej, problem wynika z usterki sprzętu.

Rozwiązanie 7: Oddaj urządzenie wielofunkcyjne do naprawy

Problem: Kontrolka zasilania miga normalnie przez 20 sekund, a następnie pozostaje zapalona.

Kontrolka zasilania: Miga normalnie przez 20 sekund, a następnie pozostaje włączona

Komputer jest wyłączony.

Drukarka nie jest podłączona do komputera.

Oprogramowanie drukarki nie jest zainstalowane.

Drukarka nie jest ustawiona jako drukarka domyślna.

Rozwiązania

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem z połączeniem.

Rozwiązanie 1: Włącz komputer

Upewnij się, że komputer jest podłączony i naciśnij jego przycisk zasilania.

Rozwiązanie 2: Połącz drukarkę z komputerem

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć drukarkę do komputera.

Podłącz jeden koniec przewodu USB do drukarki, a drugi do portu USB w komputerze. : Przykład połączenia USB

Spróbuj rozpocząć drukowanie.

Rozwiązanie 3: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Użyj jednej z poniższych metod, aby zainstalować najnowsze oprogramowanie drukarki HP.

Sposób 1: Użyj dysku CD do instalacji oprogramowania.

Drukarka All-in-One jest dostarczana z dyskiem CD służącym do instalacji oprogramowania drukarki.

Wyjmij dysk CD z opakowania i włóż go do napędu optycznego komputera. : Włóż instalacyjną płytę CD. com/doc-images/636/c03269236. gif" alt="Ilustracja: Włóż instalacyjną płytę CD. "/>

Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

Sposób 2: Pobierz oprogramowanie z Internetu i zainstaluj je

Odłącz od drukarki kabel USB w razie potrzeby. Program instalacyjny oprogramowania wyświetla monit o podłączenie kabla w razie potrzeby.

Jeżeli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikujmy produkt, aby rozpocząć, kliknij pozycję Drukarka, wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Aby zmienić system operacyjny, kliknij pozycję Zmień, wybierz wersję, a następnie kliknij przycisk Zmień.

W obszarze Sterownik w wierszu pełnej wersji oprogramowania kliknij przycisk Pobierz lub kliknij Sterowniki podstawowe, aby wyświetlić inne sterowniki.

Rozwiązanie 4: Ustaw drukarkę jako drukarkę domyślną

Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać domyślną drukarkę.

Windows

Kliknij przycisk Start w przypadku korzystania z systemu Windows XP lub () w przypadku korzystania z systemu Windows 7 lub Vista.

Kliknij Urządzenia i drukarki. Zostanie otwarte okno ze wszystkimi urządzeniami aktualnie podłączonymi do komputera.

Znajdź drukarkę, którą chcesz ustawić jako drukarkę domyślną. Przesuń kursor nad nazwę lub ikonę wybranego urządzenia.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustaw jako domyślną drukarkę z rozwijanego menu. Drukarka zostanie ustawiona jako domyślna.

Spróbuj wydrukować inne zadanie.

Mac

Na pulpicie kliknij ikonę Apple (), a następnie kliknij Preferencje systemu.

Kliknij opcję Drukarka i skaner. Wyświetli się okno Drukarka i skaner.

Wybierz drukarkę z menu Drukarka domyślna. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="Issue_InkError_InkLevel_Atten_Pwr_blinking">

Problem: Wskaźnik błędu atramentu, obie ikony poziomu atramentu oraz kontrolka Uwaga migają szybko, a wskaźnik zasilania miga normalnie

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Pusty wskaźnik, miga szybko

Ikona poziomu atramentu czarnego: Pusty wskaźnik, miga szybko

Pokrywa wkładów otwarta i występuje błąd wkładów trójkolorowego i czarnego.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych

Sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki.

Rozwiązanie 2: Sprawdź zgodność wkładów drukujących i instalacji

Rozwiązanie 3: Wyjmij, sprawdź i oczyść wkład atramentowy, który jest źródłem problemu

Rozwiązanie 4: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę

Rozwiązanie 5: Powtórz kroki dotyczące czyszczenia wkładu atramentowego.

Rozwiązanie 6: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy

Rozwiązanie 7: Oddaj urządzenie wielofunkcyjne do naprawy

Problem: Ikona poziomu atramentu kolorowego lub czarnego jest pusta i miga normalnie

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Pusty wskaźnik (lub bieżący poziom atramentu) miga normalnie.

Ikona poziomu atramentu czarnego: Pusty wskaźnik (lub bieżący poziom atramentu) miga normalnie. com/doc-images/354/c03262330. gif" alt="Ilustracja: Kontrolki na panelu sterowania w trybie jednego wkładu"/>

Drukarka znajduje się w trybie jednego wkładu: brakuje czarnego lub trójkolorowego wkładu.

W trybie jednego wkładu drukarka może kopiować dokumenty, kopiować zdjęcia i drukować zadania z komputera.

Rozwiązanie: Zainstaluj brakujący wkład

Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować wkład w drukarce.

Krok 1: Zainstaluj brakujący wkład

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować wkład, który nie został jeszcze zainstalowany w drukarce.

Włącz drukarkę i otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.

Jeśli pokrywa wkładów jest otwarta dłużej niż pięć minut, karetka powróci do normalnej pozycji roboczej.

Korzystając w razie konieczności z latarki, sprawdź, czy nie brakuje wkładu trójkolorowego lub czarnego.

Zainstaluj brakujący wkład. com/doc-images/351/c02200811. gif" alt="Ilustracja: Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu"/>

Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.

Krok 2: Wyrównaj wkłady atramentowe

Aby wyrównać wkłady, wykonaj czynności opisane poniżej. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="OneOrBoth_InkLevelIndics_Empty_InkError_Atten_blinking_Issue">

Problem: Jedna lub obie ikony poziomu atramentu wskazują brak atramentu i szybko migają, wskaźnik błędu atramentu miga szybko, a kontrolka Uwaga świeci się

Ikona poziomu atramentu kolorowego: Pusty wskaźnik szybko miga

Ikona poziomu atramentu czarnego: Pusty wskaźnik szybko miga

Wkład trójkolorowy i/lub czarny może być niezgodny z tą drukarką.

Jeden lub oba wkłady mogą być uszkodzone.

Rozwiązania

Oddaj urządzenie wielofunkcyjne do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.

W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Podstawy drukarki Podręcznik Hitachi Cp X256

Bezpośredni link do pobrania Podstawy drukarki Podręcznik Hitachi Cp X256

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawy drukarki Podręcznik Hitachi Cp X256